جامعه‎ی علمی ایرانیان

درگاهی برای پاسخگویی به نیازهای علمی و فناورانه ی کشور

سامانه جامع اولویت‎های پژوهشی کشور

کتاب انگلیسی شرکت‎های دانش‎بنیان حوزه مخابرات و ارتباطات

نمایشگاه تخصصی شرکت‎های دانش‎بنیان

مجله علمی اسپکتروم

کتاب محصولات شرکت های دانش‎بنیان حوزه مخابرات و ارتباطات

پرتال شرکت های دانش بنیان نمایشگاه

کتاب برندهای ملی دانش بنیان

دریک آنلاین